Folkdanslaget – startsida

Aktuella länkar:
Dansprogram: se Polskedanser samt Gammaldans/Folkdans och Gillesdans
Låtar och noter Musik- och spel
Annonser för nedladdning
Facebook fb.me/vaxjofolkdans

Aktuellt:

Bryggdans lördagen den 24 augusti kl 11 vid Vattentorget Växjö.

Välkommen till höstens danser! Gammaldans, Folkdans och Gillesdans, varje torsdag, start 29 augusti, kl 18.00 – 21.15 Polskor, varannan söndag. start 1 september, kl 18.00 – 21.30 Polskegnugg, varannan söndag, start 8 september, kl 18.00 – 21.30 Utförligare info och kontaktuppgifter finns under respektive dansprogram

Heldagskurs i Grunderna i rundpolska den 25 augusti – se anmälan
Heldagskurs i Slängpolskekurs 28 september – se anmälan

Nollfest lördag den 16 november kl 18.00 i Tävelsås Bygdegård. De medlemmar som fyllt jämnt under 2019 firas med mat och dans.

TRÄSKOPOSTEN
Nästa nummer av Träskoposten utkommer första veckan i augusti, Material skall vara Michael Fosseus eller Ivy Andersson tillhanda senast den 25 juli. Reportage från vårens och sommarens aktiviteter samt information om höstens behöver bifogas, Kom gärna med reportage från andra trevliga dans- och speltillfällen.  
Ivy Andersson

Midsommar med laget i Mohedase fler bilder

Uppvisning den 6 juni i Skatelöv


Växjöortens Folkdanslag hade uppvisningsdans i Skatelöv den 6 juni. Tågade först in till Vislanda musikkår där även scouterna deltog i flaggfirandet. Tack fotograf Inger Lindahl för att vi fick låna bilden!

Uppvisning den 25/5 på Ryttartorpet

Dansarna var inbjudna av Family Friends som är vänfamiljer till Linnéstudenterna. Det blev en fin uppvisning som avslutades med långdans där alla deltog!

Foto från logdans i Skårtaryd

Det blev en trevlig logdanskväll hemma hos Anna-Carin och Sigge i Skårtaryd den 24 maj med dansvänlig sång och musik av blandade artister ledda av makarna Fernholm. Och så intressant att titta på ert imponerande privatmuseum över olika sekler i logen! Stort tack från oss alla!

Ansvarig för hemsidan är Mediasektionen:
Michael Fosseus, Anders Isaksson, Elisabeth Angelöv och Karin Martinsson