Styrelse 2023


Elisabeth Angelöv, ordförande

Ivy Andersson, sekreterare

Kjell Forsberg, kassör

Karin Bordon, ledamot, vice ordf.

Regina Gustavsson, ledamot

Karin Martinsson, suppleant

Anders Johansson, suppleant

Revisorer:

Per Berggren, Karl-Erik Ringsborg

Revisorssuppleant:

Michael Fosseus