Sektioner

Sektioner och Arbetsgrupper 2023

Danssektionen
Göran Andersson, Karin Bordon
Elisabeth Angelöv, Arne Angelöv
Kate Graee-Nielsen, Göran Persson

Musik- och Spelsektionen
Kjell Karlsson, Roland Hansson

Mediasektionen (inkl. Träskoposten)
Anders Isaksson
Ivy Andersson, Eivor Svensson, Inger Lundberg

Dräktsektionen
Vilande – Birgitta Blixt står till förfogande för rådgivning

Klubbmästare
Regina Gustavsson
Inga Ringsborg, Solveig Andersson

Materialförvaltare
Harry Karlsson, Jeanette Berggren

Bibliotekarie
Kjell Forsberg

Pressbevakare och ansvarig för gästboken
Solveig Andersson

Ansvarig fotoalbum
Vilande

Dansbanesektionen
Arne Angelöv, Johne Gunnarsson

Resesektionen
Vilande

———————————-

Påskfest
Anordnas av Elisabeth Angelöv och Birgitta Blixt

Midsommarfest
Anordnas av Eivor Svensson och Kjell Forsberg

Höstvandring
Anordnas av Klubbmästarna

———————————-