Sektioner

Sektionsansvariga: 2020

Danssektion:
Eivor Svensson, Kjell Forsberg, Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv, Göran Andersson (endast under våren),
Karin Bordon (endast under våren)
Kate Graae-Nielsen, Göran Persson (endast under våren)
Gerd Oucherlony (endast under våren),
Bengt Fransson (endast under våren)

Musik- och Spelsektion
Kjell Karlsson, Roland Hansson

Dräktsektion:
Birgitta Blixt står till förfogande för rådgivning
Vilande under 2019

Klubbmästare:
Elisabeth Angelöv, sammankallande
Eva Hörberg, Solveig Andersson

Bibliotekarie
Kjell Forsberg

Media:
Michael Fosseus, sammankallande
Ivy Andersson, Anders Isaksson
Elisabeth Angelöv

Pressbevakare och ansvarig för gästboken
Solveig Andersson

Ansvarig fotoalbum
Vakant

Materialförvaltare:
Ingrid Gustafson, sammankallande
Jeanette Berggren

Resesektion:
Kerstin Paulsson

Dansbanesektion:
Arne Angelöv, sammankallande
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren

skfest kommitté
Ingrid Svensson Tina Danielsson
samt Karin Martinsson och Pär Carlsson

Logdans:
Birgitta Schön

Midsommarfest kommitté
Birgitta Björklund, Gunnel Petersson,
Ingrid Berglund, Ingrid Gustafsson

Bryggdans
Kate Graae-Nielsen

Höstvandring:
Styrelsen utser en ansvarig