Sektioner

Sektioner 2024

Danssektionen
Elisabeth Angelöv, Arne Angelöv
Kate Graee-Nielsen, Göran Persson

Göran Andersson, Karin Bordon, Karin Persson
… valda på årsmötet,
men pausar fr.o.m. april sina uppdrag

Musik- och Spelsektionen
Kjell Karlsson, Roland Hansson

Mediasektionen (inkl. Träskoposten)
Anders Isaksson (hemsida och Facebook)
Eivor Svensson (hemsida)
Ivy Andersson och Inger Lundberg (Träskoposten)

Dräktsektionen
Vilande – Birgitta Blixt står till förfogande för rådgivning

Klubbmästare
Regina Gustavsson
Inga Ringsborg, Karin Persson

Materialförvaltare
Jeanette Berggren, Per Berggren

Bibliotekarie
Kjell Forsberg

Pressbevakare och ansvarig för gästboken
Solveig Andersson

Ansvarig fotoalbum
Vilande

Dansbanesektionen
Avvecklad … Dansbanan såld (2023)

Resesektionen
Vilande

———————————-

Kommittéer-Arbetsgrupper

Dans i Grimslöv 16 mars
Karin Bordon, Karin Martinsson

Påskfest
Elisabeth Angelöv, Karin Martinsson, Regina Gustavsson

Midsommarfest
Eivor Svensson och Kjell Forsberg
Gunnel Peterson, Ingrid Berglund, Ingrid Svensson, Birgitta Schön

Höstvandring
Klubbmästarna

———————————-