Sektioner

Sektionsansvariga: 2019

Danssektion:
Eivor Svensson, Kjell Forsberg, Elisabeth Angelöv
Arne Angelöv, Göran Andersson, Karin Bordon
Kate Graae-Nielsen, Göran Persson
Gerd Oucherlony, Bengt Fransson

Musik- och Spelsektion
Kjell Karlsson, Roland Hansson

Dräktsektion:
Vilande under 2019

Klubbmästare:
Elisabeth Angelöv, sammankallande
Eva Hörberg, Solveig Andersson

Bibliotekarie
Kjell Forsberg

Media:
Michael Fosseus, sammankallande
Ivy Andersson, Anders Isaksson
Karin Martinsson, Elisabeth Angelöv

Pressbevakare och ansvarig för gästboken
Solveig Andersson

Ansvarig fotoalbum
Vakant

Materialförvaltare:
Ingrid Gustafson, sammankallande
Jeanette Berggren

Resesektion:
Kerstin Paulsson

Dansbanesektion:
Arne Angelöv, sammankallande
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren

skfest kommitté
Harry Karlsson, Ingrid Svensson
samt Karin Martinsson och Pär Carlsson

Logdans:
Birgitta Schön

Midsommarfest kommitté
Birgitta Björklund, Gunnel Petersson, Ingrid Berglund, Ingrid Gustafsson

Höstvandring:
Kennert Danielsson