Sektioner

Sektionsansvariga 2021

Danssektion
Elisabeth Angelöv, Arne Angelöv
Göran Andersson, Karin Bordon
Kate Graee-Nielsen, Göran Persson

Musik- och Spelsektion
Kjell Karlsson, Roland Hansson

Dräktsektion
Vilande – Birgitta Blixt står till förfogande för rådgivning

Klubbmästare
Elisabeth Angelöv, sammankallande
Eva Hörberg, Solveig Andersson

Bibliotekarie
Kjell Forsberg

Mediasektion
Anders Isaksson
Ivy Andersson, Elisabeth Angelöv

Pressbevakare och ansvarig för gästboken
Solveig Andersson

Ansvarig fotoalbum
Vakant

Materialförvaltare
Ingrid Gustafson, Jeanette Berggren

Resesektion
Kerstin Paulsson

Dansbanesektion
Arne Angelöv, sammankallande
Johne Gunnarsson
Björn Malmgren

Påskfest-kommitté
—–

Logdans
—–

Midsommarfest-kommitté
—–

Bryggdans
—–

Höstvandring
Styrelsen utser en ansvarig