Bilder från 2021

FILM och FOTO från julfesterna 2021
En videohälsning från Kabaleka och polskedansarna hittar du här i länken!DANS- och SPELKVÄLL
Vår spelgrupp övade inför söndagsdansernas avslutning den 12 dec.

TILLBAKABLICK – sommarminne från hembygdsdag vid Kråketorps festplats i Asa den 15 augusti där det nya golvet på dansbanan invigdes. Tack Birgitta Schön för bilderna!