Historik

Den 17 mars 1943 beslutade några folkdansintresserade ungdomar i Växjöortens SLU-avdelning att bilda ett folkdanslag, vilket sedermera ändrades till Växjöortens Folkdanslag med anslutning till Svenska Ungdomsringen för bygdekultur. Man lyckades hitta både dansledare och en spelman, som övade in lämplig repertoar. Efter ett tag uppgick medlemsantalet till 6 par, plus några extra flickor.

Dansträningarna ägde rum i brottarnas träningslokal, i det som idag heter Strandbjörkshallen i Växjö. Varje medlem betalade 25 öre per träningskväll till hyran. I lånade dräkter från Grimslövs folkhögskola och Hemslöjden genomfördes den första uppvisningen redan i oktober samma år! 1944 gjordes hela 22 uppvisningar runt om i länet. Cykel, tåg och gengas-taxi var transportmedlen man använde sig av!

Det har blåst många vindar i föreningen sedan dess. Medlemsantalet har varierat och är f.n. drygt 100 st.  Periodvis har barn- och ungdomsverksamheten varit stor, men för dagen finns endast ett vuxenlag. Otaliga är de dansuppvisningar som genomförts under åren. Man har även satt upp flera dansteaterspel, t.ex. ”Från brudedans till modedans” och ”I takt med tiden” vilka bl.a. framförts på Växjö teater. Intresset för dräktsömnad har alltid varit stort och många medlemmar (även herrar) har sytt sina egna dräkter.

I 49 år anordnade föreningen midsommarfest för allmänheten vid Kronobergs slottsruin.