Bilder från 2016

Januari: Kulturnatten

Februari: Dansåret börjar

Maj: Gökotta

Korrö vårdans

Logdans i Skårtaryd

Juni: Midsommar

Juli: Polskekurs

September: Höstvandring

Besök hos Maarit och Bo

Oktober: Spelmännens danskväll