Bilder från 2018

Kulturnatten

Kulturnatten

Kurs med Margareta och Leif Virtanen

 

Gökotta

Avtackning dansledare

Midsommar

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans på Vattentorget

Gemensam danskväll