Medlemssida

Återgå till startsidan

INFÖR ÅRSMÖTET 26 februari 2023:
Kallelse och Dagordning
Verksamhetsberättelse 2022
Resultatrapport 2022
Balansrapport 2022
Revisionsberättelse 2022
Verksamhetsplan 2023
Budget 2023

Träskoposten nummer 4 2022
(Fler nummer finns under fliken – MER OM OSS / Träskoposten)

Spelfot nummer 1 2023
(Gamla nummer finns längre ner på sidan)


Medlemsregister: december 2022
Medlemsregister: mars 2023

PROTOKOLL …
Årsmöten:
27 februari 2022
13 juni 2021
23 februari 2020

Höst-/Föreningsmöten:
13 oktober 2022
14 oktober 2021
15 oktober 2020

Styrelsemöten:
30 januari 2023
17 oktober 2022
15 augusti 2022
16 maj 2022
31 mars 2022
25 oktober 2021
30 augusti 2021
21 juni 2021
29 mars 2021
18 januari 2021

Gamla nummer av Spelfot
Spelfot nummer 1 2023
Spelfot nummer 3 2022
Spelfot nummer 2 2022
Spelfot nummer 1 2022
Spelfot nummer 3 2021

Inför årsmötet 27 februari 2022:
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2021
Resultatrapport 2021
Balansrapport 2021

Verksamhetsplan 2022
Budget 2022

Inför årsmötet 13 juni 2021:
Dagordning och Kallelse
Verksamhetsberättelse 2020
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag