Medlemskap

Vill du bli medlem? Kontakta någon i styrelsen för vidare info.

Årsavgifter 2022 (Medlemsavgift och dansavgift) – betalas helst under januari.

Medlemsavgift
Vuxen = 250 kr
Ungdom till och med det år man fyller 25 år = 150 kr
Familj med barn upp till 25 år = 650 kr

Dansavgift
250 kr

Bankgiro 5717-0318 – OBS! Nytt nr!

De flesta betalar nu via internetbanken, men om du önskar ett inbetalningskort så kan du kontakta kassören Kjell Forsberg, e-post forsberg.kjell56@gmail.com
Glöm inte att skriva ditt namn på inbetalningskortet!

Numera har föreningen även ett Swish-konto.
Swish-nummer 123 347 43 50