Bilder

Bilder från 2016

från den tidigare hemsidan

Bilder från 2017
Gökotta (3)
Alvestayran (3)
Logdansen (2)
Midsommar (3)
Nybörjarkurs (1)
Höstvandring (1) 

Bilder från 2018
Kulturnatten (2)
Polskekurs (2)
Gökotta(4)
Midsommar (2)
Vattentorget (2)
Gemensam danskväll (3)