Bilder

Bilder från 2018
Kulturnatten (2)
Polskekurs (2)
Gökotta(4)
Midsommar (2)
Vattentorget (2)
Gemensam danskväll (3)

 Bilder från 2017

Gökotta (3)
Alvestayran (3)
Logdansen (2)
Midsommar (3)
Nybörjarkurs (1)
Höstvandring (1) 

Bilder från 2016

från den tidigare hemsidan