Bibliotekets Häften och Trycksaker

Bibliotekarie: Kjell Forsberg
Allmo, Per-Ulf,1940–   Polska En bok till folkmusik och dansåret 1990
Danslekar  Danslekar, Katten hade tår
Danslekar Christina Frohm, Bert Persson, Barbro Tällman  Danslekar, Katten hade tår
Finlandssvenska folkdansring   Nordiske folkedanseudtryk : Nordiska folkdansuttryck
Folkrörelsernas arkivförbund och Kommundepartementet   Bevara din historia : handbok för föreningsfolk
Folkungagillet
Danser från Östergötland och Tjust
Danser från Östergötland och Tjust; Kasett
Gardiner, Leslie   The Love of Scotland
Gustafsson, Magnus
Kronobergsboken 1994
Visor i Småla
Hälsinglands distrikt av Sv. ungdomsringen för bygdekultur, Helen Johansson   Hälsingedanser
Johansson, Sofia, Magnusson, Marie            Den Svenska folkdansens utveckling från medeltid  till 1800- talets slut
Katarina Ågren  Västerbotten : Västerbottnisk örtabok,
Lions Club Dacke   Evedal – en källa för hälsa och glãdje
Nilsson, Gunnar   Med Småland i tiden ; 60 år i Småland med Svenska ungdomsringen
Nilsson, Sören  Visor i Bohuslän
Nordiska Museet   Hembiträdet Berättar om liv och arbete i borgerliga familjer  början av 1900-talet
Nordiska museets och Skansens årsbok
Fataburen : Nordiska museets och Skansens årsbok. 1971, Barnets värld
Fataburen : Nordiska museets och Skansens årsbok. 1979
Fataburen : Nordiska museets och Skansens årsbok. 1988, Kläder
Nordisk Folkdansforskning   Rekkedanse : Linjedanser
Nordiskt vissymposium; Märta Ramsten och Lena Roth   Visa i Värend
Odhams Press   British Heritage
Smålands distrikts budkavle   Jubileumsdansen 2000.
Ståhle-Varney, Anna-Karin   Nybörjarbok i LABONATION för svensk folkdans
Svenska Hemslöjdsföreningarnas förbund , SHR  Hemslöjden 1995:3
Svenskt visarkiv
Ballader : Sveriges medeltida ballader i urval
En brokig samling, Svenskt visarkiv 50 år 1951-2001
Svenska ungdomsringen för bygdekultur
Gillesdanser i Norden  (Gula Boken)
Gillesdanser i Norden Musikdel (Gul)
Ide och vägledning Häfte 1 Dans och leksektionen
Ide och vägledning Häfte 2 Dans och leksektionen
Kvarten
Svenska Folkdanser Del 1  Beskrivning (Gröna boken)
Svenska Folkdanser Del 1  Musikdel (Grön)
Svenska Folkdanser Del 11 Beskrivning (Blå boken)
Svenska Folkdanser Del 11. Musikdel (Blå)
Musik till folkdanser o sällskapsdanser
Svenska Sånglekar
31. Låtar till bygdedanser från Jämtland o Härjedalen
Vad lekte du som barn
Svanfeldt, Nils   Sång- och visbok [Musiktryck] / [insamling och sammanställing av]
Södermanlands Spelmansförbund   Morfars fars dansmusik; Ingvar Andersen
Utbildningsradion   Briggen Salta Anna [Musiktryck] : saltstänkta sånger från de sju haven
Västmanlands distrikt av Sv. Ungdomsringen för bygdekultur   Hopp lustigt: Västmanland i dans och visa
Västerbotten läns Hembygdsförening   Västerbotten : Skinnkläder
Samt:
Bohuslän i våra hjärtan : ett porträtt av Göteborg och Bohuslän
Danska Folkedanse Grimslövs folkhögskola
Dansvarianter från Föllinge och Hotagen 1998
Dans och Musik
Dansundervisning Tansespetus 4/7-5/71985 Nordlek 85
Den Svenska folkdansens utveckling från medeltid till 1800- talets slut
Folkedanslitteratur i Norden
Folkliga svenska koralmelodier [Musiktryck]
Folkmusik från Orust och Skaftö
Gladsaxe i dag
Kläder
Kläder, skor, hår
Metropolitan Borough of Solihull
Musik till Åländska danser folkdanser o beskrivningar
Några Sällskapsdanser från 1700-1800 talen
Sunnerbodräkten
Sång- och visbok [Musiktryck] / [insamling och sammanställing av]
Till dig Köpenhamn
Åländska danser folkdanser o beskrivningar