Bibliotekets Böcker och Skrifter

Bibliotekarie: Kjell Forsberg, uppdaterat 16 sept 2022

Allers Familje-Journal n:r 37 1926
DANSEN GÅR En skildring av dansen genom tiderna
Allmo Per-Ulf

Polska En bok till folkmusik och dansåret 1990
Amboldt Jan , Andersson Ellinor, Karpati Tomas, Mood Marianne
Dansa ungdom!   Dansbeskrivningar från när och fjärran i nutid och dåtid.
Andersson Nils
Svenska låtar i Småland Öland Blekinge  Samlade av Nils och Olof Andersson
Svenska låtar Västergötland
Ander-Andersson Björn & Högberg Lena & Henschen Helena
Lekar för livet  sånglekar, fingerlekar, rörelsesånger, ramsor och rim
teckningar och formgivning: Helena M. Henschen ; noter: Bo Lindström
Andersson Göran, dansarkivarie
24 kontradanser nedtecknade i Döderhultsvik, Småland
[musikalisk bearbetning och notskrift: Heléne Ingvarsdotter ; teckningar: Anette Svensson]
Andersson Nils
Svenska låtar Västergötland
Arneberg & Flodin Stockholm 1996
Låtar från MORA
Låtar från BINGSJÖ
Låtar från RÄTTVIK
Låtar från BODA
Låtar från VOXNA – Efter Per Erik Palm
Låtar från ORSA 
Beck-Friis, Regina, Blomkvist, Magnus, Nordenfelt, Birgitta
Dansnöjen genom tiden; Musikbilaga
Bergstrand, Margareta
Opplötar och särkar från Skåne
Bengtsson Bengt
Matsilver förr och nu  en bok från Kulturhistoriska museet i Lund
Beck-Friis Regina & Blomkvist Magnus & Nordenfelt Birgitta
Dansnöjen genom tiden Regina Beck-Friis Magnus Blomkvist
1, Västeuropeiska danser från medeltid till renässan
Bringéus Nils-Arvid
Årets festseder
Arbete och redskap  materiell folkkultur på svensk landsbygd före industrialismen
Matkultur i skåne
Årets festseder
Biskop, Gunnel
Zachris Topelius i dansens Virvlar  en studie i den unge Topelius upplevelser i dansnöjena på
1830-talet
Bjurman Eva Lis & Olsson Lars
Barnarbete och arbetarbarn
Brage, föreningen Helsingfors
45 folkdanser, beskrivningar
45 folkdanser, dansmelodier
Broby-Johansen R
Kropp och kläder    klädedräktens konsthistoria
Böhme Franz M.
Geschichte des Tanzes in Deutschland; Darstellender
Geschichte des Tanzes in Deutschland; Musikbeilagen
Carlheim-Gyllenskiöld Vilhelm
Visor ock melodier  Samlade av V. Carlheim-Gyllenskiöld, Stockholm 1892
Centergran Ulla
Bygdedräkter bruk och brukare
Dräkter i våra bygder  förteckning över det vi brukar kalla folkdräkter
Centergran Ulla, & Kirvall Kicki
Folkdräkter förr och nu  tradition och sömnad / teckningar: Kicki Kirvall
Charters Samuel Barclay
Spelmännen i bilder och egna ord
Danielson Eva & Ramsten Märta
Räven raskar : en bok om våra sånglekar  svenskt visarkiv
Dräktrådet i Kronobergs Län (Birgitta Blixt)
Ståten och Nyttan
Enquist Boris

Dansens villkor
Eriksson Benno
Angläser och Kadriljer från Ovansjö, Yttermyra socken Gästrikland 12 danser från början av
1800-talet, funna i Yttermyra, Ovansjö socken, Gästrikland
Ericsson Britta
Kvinnornas Håruppsättning & Huvudbonader   Ungdomringens småskrifter Häfte 2
Forsblad Marika
Dans; ett urval annoterade monografier och tidskriftsartiklar över dansens skilda
uttrycksformer i olika kulturer och tidevarv
Folestad Agnetha
Rörelseglädje; Barn i dans  dans med barn
Forseth Björn
Ordet är fritt; liten handbok i mötesteknik
Friendly Folke
The Folke Dance Club presents ”Our Favourite Food” 1988-1998
Gaslander Petrus
Svenska Allmogedanser Allmogens Sinnelag och Seder  Beskrifning om svenska allmogens
sinnelag och seder, Västbo härad, Småland
Goldschmidt Aenne
Handbuch des deutschen Volktanzes ; Textband
Handbuch des deutschen Volktanzes ; Notenband
Handbuch des deutschen Volktanzes ; Bildband
Grundström Helmer
Langt bort i Helvitta  Langt bort i helvitta, langt nol i väla : dikt och ton från Svanaby
Langt bort i Helvitta, Musiktryck
Gunnars Anita
Sy kläder av raka stycken som man gjorde förr
Gunnars Anita
Sy kläder av raka stycken som man gjorde förr
Gustafsson Magnus
Folkmusik från Småland och Öland   sammanställning och diverse uppteckningar
Magnus Gustafsson & Boel Lindberg
Från Sigfridsmässa till the Ark : musiken i Växjö
Hahnsson Stina
8 gamla salongsdanser
Heikel Yngvar
Finlands svenska folkdiktning
Hellspong Mats & Löfgren Orvar

Land och stad  svenska samhällstyper och livsformer från medeltid till nutid
Holmberg Rune
Bygdedanser från Bohuslän Dalarna Gästrikland Värmland och Västergötland
Holmström, Lisbeth
Folkdräktssömnad Medborgarskolan  D. 1, Sammankomsterna 1-10
Folkdräktssömnad Medborgarskolan  D. 2, Sammankomsterna 11-20
Folkdräktssömnad Medborgarskolan  D. 3, Sammankomsterna 21-30
Folklig klädsel i tre närkessocknar  Sköllersta, Svennevad och Bo
Häggqvist Arne
Kravatten som lust och last  Slipsens historia och psykologi
Hultman Margit
Skodon Medeltiden – 1900 Talet   Ungdomringens småskrifter Häfte 1
Jacobsson Bengt, etnolog
Nils Månsson Mandelgren i Småland.
Jansson Sven-Bertil
Den levande balladen  medeltida ballad i svensk tradition
Johansson Ivar
Västgötadanser Del 1
Västgötadanser Del 2.
Västgötadanser Del 3.
Västgötadanser Kassett 1.
Västgötadanser Kassett 2
Karlholm Göran
Hur man klär sig i folkdräkt
Karlholm Göran och Karlholm Inger
Gamla danser från Härjedalen Jämtland, Ångermanland  3ex
Kjellström, Ling, Mattsson, Ramsten, Ternhag
Folkmusikvågen Ríkskonserter 1985
Klemming Gösta W.
Några Svenska folkdanser
Klein Ernst
Om folkdans, Redigerad av Mats Rehnberg
Lantz Monica
Folkets visor  om folklig sång för visornas vänner
Liestöl Knut
Norske folkedanser l. :Danseviser Knut Liestöl och Klara Semb
Liestöl Knut og Semb Klara
Norske folkedanser i Danseviser
Ling Jan
Svensk folkmusik : bondens musik i helg och söcken
Ling Jan , Ternhagen Gunnar, Ramsten Märta
Folkmusikboken
Linné Carl von
Carl von Linnés Öländska resa, förrättad 1741
Lundberg Dan & Ternhag Gunnar
Musiketnologi : en introduktion
Löfgren, Nils, Riksspelman
Till våra spelmanslärlingar, 32 skånelåtar
Skånsk Folkton 75 skånelåtar arrangerade för 2 eller 3 fioler
Marsling H
Skotsk country dansing  Dansbeskrivning
Martinsson Bengt
Danser från Norr- Västerbotten samt Finland
Mattsson Lars
Polskdansen i Övre Klarälvsdalen  B 1 – uppgift i etnologi
Mallander Inez
Sånglekar och sångdanser,  illustrerad av Georg Lagerstedt
Nilsson Mats
Dans- kontinuitet i förändring   en studie av danser och dansande i Göteborg 1930-1990
Dans – från långdans till bugg  [teckningar: Eva-Mia Sjölin, Helena Schutrick ; foto: Bengt Nilsson …]
Nordisk Folkdansforskning
Rekkedanse : Linjedanser
Nordlinder, Eva

Skjortor Mönsterritningar av folkliga plagg ur Nordiska Museets samlingar
Notini Anja
Dräktfolket – möte med tradition
Nylén, Anna-Maja
Folkdräkter; illustrationer efter dräkter i Nordiska museet av Ingemar Tunander
Folkdräkter ur Nordiska museets samlingar Lisa Santesson Lund
Nylén Anna-Maja
Som man är klädd blir man hädd
Paulsson Bosse
Fingrarna hittar ju rätt ändå, sa Carl Lavin   ett nothäfte med arton dansbitar och en marsch efter spelmannen Carl Levin i Kråkeryd
Playford John
The English Dancing Master or Plaine and easie Rueles for  the Dancing of Country Dances with the Tune to each Dance
Presto Nils
Dansa i ring : sånglekar, folkdanser och gammeldans för nybörjare
Reader Norman
A Summer in Växjö   an American’s personal view of the capital of Kronoberg county, Sweden, and the pastoral area which surrounds it
Rehnberg Mats
Dräkthistoria folkdräkter, uniformer   bibliografisk hjälpreda
Folkmusik i Sverige; bibliografisk hjälpreda
Klackarna i taket Om halling och jössehäradspolska
Småländsk Bystämma; Östraby och Västraby  i Lenhovda socken
Rosenquist Holger
Dansstegen i modern sällskapsdans
Dansstegen lärobok i dans
Rygert, Göran,1935- & Weinhardt, Lars,1937-
Ölands folkliga visor och melodier genom tiderna
Sander Anki
Dansen
Semb Klara
Norske folkedansar. 3, Slåttar til turdansane   utsette for piano av Johs. Hanssen og Carsten Carlsen
Silfverhielm Lotta & Strandberg Per
Vågar du dansa nykter?   om försök med drogfri dans
Sjöberg Henry & Vásárhelyi Lilian Karina
Danslitteratur; vägledning för dansintresserade
Sjöberg Henry Lilian Karina Per och Gunvall
Danslitteratur; liten litteraturlista med handledningar
Sjöberg Henry
Folklig dans. 1, Arvet från medeltiden
Folklig dans. 2. 1600-och 1700-talens dansformer.
Folklig dans. 3. 1800-talets pardanser
Polkan sådan den dansades i salongerna   gåva till polköser och polkörer / af en erfaren polkör
Sjöberg Henry & Etzler Anita
Folkets danser
Sjöberg Henry
Metodik gammaldans inkl. historik och beskrivningar
Sjöberg Henry, Lilian Karina
Vasarhelyi 1982
Sjöberg Henry, Lilian Karina
Vasarhelyi 1982
Skantze, Eva
Spela teater; studiebok för nybörjare
Smålands distrikts budkavle
Jubileumsdansen 2000.
Smålands Musikarkiv och Göran Andersson
Fransäs med nya turer
SPF Alvesta med flera
Dansboken dansbanor – orkestrar – danskultur
Stenback Hjördis
Kjolar och livstycken   Ungdomringens småskrifter Häfte 4
Stellborn Kerstin
Allmogens Halsdukar & Halskläder   Ungdomringens småskrifter Häfte 3
Stolt, Jonas
Byskomakare Jonas Stolts minne
Strömberg August

Gamla spelmanslåtar från Kinnevalds härad i Småland   efter framstående spelmän upptecknade för fiol av  August Strömberg
Småländska Låtar
39 allmogelåtar från Kinnevalds härad   upptecknade för violin av Aug. Strömberg
Ståhl I Axel
Filikromen Textdel   Hittills otryckta skämtsamma sånger
Filikromen Musikdel
Ståhle-Varney, Anna-Karin
Nybörjarbok i LABONATION för svensk folkdans
Sumlen Årsbok

Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1980
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1981
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1982
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1983
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1984
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1985
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1986
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1987
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1988
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1989
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1992 – 1993
Sumlen : årsbok för vis- och folkmusikforskning. 1994 – 1995
Sundelöf Fritz Gustaf
Arbetets sånger  kampsånger, strejkvisor, yrkesvisor och politiska visor under 130 år
Svenonius Finn
Lasse går i ringen; kortfattad lärobok i sånglekar
Svensson Sigfrid
Bygd och yttervärld   studier över förhållandet mellan nyheter och tradition
Folklig dräkt
Gammalt dräktsilver   2ex en bok från Kulturhistoriska museet i Lund
Sæther Eva
Folkmusiken lever   2ex gammal dans och musikkultur i nya former
Taubert Karl Heinz
Höfische Tänze   ihre Geschichte und Choreographie
Höfische Tänze • 1ex musikbilaga
Taubert Karl Heinz
Höfische Tänze   ihre Geschichte und Choreographie
Höfische Tänze • 1ex musikbilaga
Teljebäck Gunnar
Dans över gränserna
Ternhag Gunnar

Spelmän, spelmän Uppsatser om kända spelmän   uppsatser om kända svenska spelmän  samlade och kommenterade av Gunnar Ternhag
Ternhag Gunnar
Spelmän, spelmän Uppsatser om kända spelmän   uppsatser om kända svenska spelmän  samlade och kommenterade av Gunnar Ternhag
Torsson Kristina
Kläder & mode förr och nu
Ungdomringens småskrifter Häfte 1
Byskomakare Jonas Stolts minne   anteckningar från Högsby socken i Kalmar län
Vikard Mats
Dansen i skolan
Vásárhelyi Lilian Karina
Kroppen i rörelse : när vi dansar
Wallin Börje och Wallin Sonja
Gamla dansar i Skåne : engelskor
Wallin Börje
Gamla dansar i Skåne : tävlingsdanser och skicklighetsdanser
Wallin Sonja, Nylander Gina, Vallin Karin
Gamla dansar i Skåne [Musiktryck] : kadrilj och française
Wennergren Jan & Friberg Ann-Christine
Teater – att sätta upp en pjäs del 1
Teater – att sätta upp en pjäs del 2
Wessman, V. E. V.
Finlands svenska folkdiktning. 8, Lekar och spel
Wiener, Marion & Häger, Bengt
Jazzdanser från stepp till madison Kassett 2
Wiener, Marion & Häger, Bengt & Vásárhelyi Lilian Karina
Jazzdanser från stepp till madison
Jazzdanser från stepp till madison Kassett 1
Wintzell Inga

Så var barnen klädda Från kolt till täckjacka
Wretling Tony & Störling Ulf
Som förr; låtar till Gästrikedanser, polskor och valser
Young, Izzy
One night stands en square-dance-kväll med Izzy Young
Ysenius, August
Svensk folkmusik : Andrarum till Öjebyn notskrift
Zacharias, Gun & Vásárhelyi, Lilian Karina
Det stora knytkalaset. Danser och danslekar från olika invandrarkulturer
Det stora knytkalaset. Barns berättelser, ramsor, lekar, matrecept från olika kulturer
Åkerhielm, Fredrik
Baron Fredrik Åkerhielms dansbok 1785