Andra danstillfällen och aktiviteter

Vår systerförening Värendsgillet brukar alltid ge oss ett exemplar av sitt nyhetsblad som vi hänger på vår anslagstavla i IOGT. Se även deras hemsida.

Värendsgillet inbjuder till danskväll i Gemla Folkpark 2 sept 2023

Se även http://www.acla.se/kultisdans/ Här finns reklam för, och länkar till, en mängd olika dansarrangemang runt om i södra Sverige. Även tips om Spelmans- & Dragspelsstämmor.