Andra danstillfällen

Tips: Menuett – kurs i Kalmar 10 september – anmälan snarast!
Läs mer här: kursbeskrivning och annons

O-bygdens polskevänners vårflykt till Hindås 26 maj, se inbjudan här i länken.

Logdans i Kimramåla 16 juli, klicka för mer information

Vår systerförening Värendsgillet brukar alltid ge oss ett exemplar av sitt nyhetsblad som vi hänger på vår anslagstavla i IOGT. Numera får vi även den som pdf-fil: Värendsgillets nyhetsblad nr 1-2022

Se även http://www.acla.se/kultisdans/ Här finns reklam för, och länkar till, en mängd olika dansarrangemang runt om i södra Sverige. Även tips om Spelmans- & Dragspelsstämmor.