Andra danstillfällen

Skatelövs spelmanslag arrangerar mellandagsdans den 27 dec -22 i Grimslövs föreningslokal.


Vår systerförening Värendsgillet brukar alltid ge oss ett exemplar av sitt nyhetsblad som vi hänger på vår anslagstavla i IOGT. Numera får vi även den som pdf-fil: Värendsgillets nyhetsblad nr 1-2022

Se även http://www.acla.se/kultisdans/ Här finns reklam för, och länkar till, en mängd olika dansarrangemang runt om i södra Sverige. Även tips om Spelmans- & Dragspelsstämmor.