Dräkter

Föreningens kontaktperson: Birgitta Blixt, tfn. 070-604 69 84, birgitta_blixt@hotmail.com

• sprida kunskap om de dokumenterade folkliga dräkterna

• verka för att bevara dräktkulturen inom vårt dräktområde

• medverka till att dräkterna sys så nära originalplaggen som möjligt utifrån tillskärning, material och tillverkningsteknik

• medverka till att dräkterna bärs som de burits i tradition och visa på möjligheter att variera dräkten inom dräktskickets ramar

Inom vårt dräktområde, främst Kronobergs län, finns flera folkliga dräkter dokumenterade.
I länets sydligare del, omfattande delar av Värend och Sunnerbo härad, har en mycket ålderdomlig kvinnlig dräkt burits. Plaggen är utsydda med mycket broderier och är dekorerade med silver- siden- och sammetsband. Av bevarade plagg finns en kappa med tre varianter av krage, två olika livkjolar samt en mängd varianter av förkläden, lister, särkar, överdelar, klutar och ärmkläden av vilka endast ett fåtal finns mönsterritade.

De båda bevarade livkjolarna är från 1700-talets andra hälft. Sådana dräkter bars av den välbärgade bondeklassen i södra delen av Kinnevalds, Allbo och Sunnerbo härader. Där dröjde sig ett ålderdomligt dräktskick kvar i likhet med dräktskicket i nordöstra Skåne och västra Blekinge. Materialen i plaggen är de som var på modet under andra hälften av 1700-talet. I början av 1800-talet kom de gamla dräkterna ur bruk och ersattes efter hand med modernare material och plaggtyper med åtskilt livstycke och kjol.

Tre nysydda varianter av kvinnodräkter från södra Värend

Livkjol med rosagrönt liv av silkesammet och svart veckad yllekjol, förkläde, list, överdel
Förlagor från Nordiska museet

Livkjol med röd ylleschagg och blå friskjol, förkläde, list, överdel
Förlagor från Nordiska museet

Livkjol med röd överdel och röd yllekjol, förkläde, list, överdel
Förlagor: Livkjol – (tillskärning) från Nordiska museet (i övrigt rekonstruktion efter beskrivning från Urshult 1749), förkläde –från Kulturen i Lund, list – från Smålands museum, överdel – från Nordiska museet

Kappa av svart vadmal
Förlagor från Nordiska museet, krage – Smålands museum

Klut
Förlaga från Smålands museum

Nysydd kappa och krage från södra delen av Värend. Originalplaggen finns på Nordiska museet.

Anja bär en dräkt sydd 1937, en variant av Värendsdräkt som kommit att bli den vanligast förekommande eftersom mönster och material till den saluförts av Hemslöjdsbutiker under större delen av 1900-talet. Först på 1970-talet togs mönster och material fram som gjorde det möjligt att sy kopior av originalplaggen.

I övriga delar av länet har ett senare dräktskick brukats med separat livstycke och kjol. Från Sunnerbo härad finns en dokumenterad kvinnlig sommardräkt från 1800-talets första hälft. Den består av kort rött livstycke, randig linnekjol, kattunsförkläde, särk och överdel samt linnehatt och mjuk mössa, halskläde och huvudkläde. Dräkten kan varieras med olika tillbehör.

Bilden från Sunnerbo foto Olle Aronsson
Tre varianter av kvinnlig sommardräkt från Sunnerbo
Rött yllelivstycke med smäck, randig kjol, kattunsförkläde överdel, mössa med pannelin alternativt hatt med rött sidenband, kjolväska
Förlagor från Nordiska museet
Mansdräkt från Sunnerbo
Väst och skjorta– förlagor från Ljungby museum, västens tyg samma som i västen från Dädesjö, byxor – förlaga från Nordiska museet

Mansdräkten är inte lika ålderdomlig. En mansdräkt som kommit att kallas manlig värendsdräkt gjordes på 1920-talet av hembygdsforskaren J A Göth, vilken lät väva och sy upp en dräkt efter minnesbilder från sin hembygd i Sjösås socken.

En dokumenterad mansdräkt togs fram på 1960-talet av medlemmar ur Växjöortens Folkdanslag. Den kommer från Dädesjö socken och har drag av det tidiga 1800-talets mode. Originalplaggen finns på Nordiska museet Den har en kort väst med linnerygg och framstycken av rött ylle med tryckt mönster. Till den bärs byxor med hög midjelinje i skinn eller ylle samt skjorta med hög krage omknuten med ett halskläde. Ytterplagget är en höftlång tröja av mörkt ylle till vilken bärs hög hatt eller i enklare sammanhang en skärmmössa. Senare efterforskningar har visat att samma eller snarlikt tyg som i den röda västen har förekommit i flera mansvästar och kvinnolivstycken från olika platser i länet och förmodligen tillverkats i trakten. Dräkten finns i flera varianter

Mansdräkt från Dädesjö socken här buren med laskade sämskskinnbyxor egenhändigt sydd av bäraren själv.
Väst – förlaga från Nordiska museet, byxor – förlaga från Smålands museum. skjorta – förlaga från Ljungby museum

Vi bistår gärna med råd och hjälp när du ska välja dräkt, komplettera, ändra eller sy nytt.
Om intresse finns ordnar vi träffar för lagets medlemmar i olika aktiviteter i dräkt och slöjd. Kom gärna med förslag och önskemål.

Flera artiklar finns:
Från April 2016 Folklig dräkt eller folkdräkt
Från November 2016: Återskapade dräkter
Från Mars 2017: Huvudsaken i dräkten
Från November 2017: Blå kjol från Dädesjö
Från Februari 2019: Högtidsdräkt för bondesläkt