Medlemssida

Återgå till startsidan

Träskoposten nummer 2 2022 (Gamla nummer längst ner)

Spelfot nummer 2 2022 (Gamla nummer längst ner)


Medlemsregister: december 2021

Protokoll …
Årsmöten:
13 juni 2021
23 februari 2020

Höst-/Föreningsmöten:
14 oktober 2021

15 oktober 2020

Styrelsemöten:
16 maj 2022
31 mars 2022
25 oktober 2021
30 augusti 2021
21 juni 2021
29 mars 2021
18 januari 2021

Gamla nummer
Träskoposten nummer 2 2022
Träskoposten nummer 1 2022
Spelfot nummer 1 2022
Spelfot nummer 3 2021

Inför årsmötet 27 februari 2022:
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Resultatrapport
Balansrapport
Budget 2022

Inför årsmötet 13 juni 2021:
Dagordning och Kallelse
Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan
Valberedningens förslag

Verksamhetsberättelse:
2020-01-01 till 2020-12-31